Aluminiumfälgar eller stålfälgar?

Egentligen behöver man sällan eller aldrig byta fälgar, originalen håller i regel bilens livslängd ut. Men fälgar har blivit estetik.

Handlar det om utseende, eller finns det någon teknisk anledning bakom det?

Det finns i huvudsak två typer av fälgar; stålfälgar och lättmetallfälgar, som även går under namnet aluminiumfälgar. Stålfälgen är den vanligaste och monteras som standard på de flesta fordon.

Stål är metall av val för de flesta delar på en bil, eftersom det är billigt och kan göras i olika former helt enkelt. Så har det alltid varit ett självklart val att använda för hjul. Men fler och fler bilar är nu utrustade med hjul tillverkade av legeringar, som är starkare och lättare än stål, och förbättra utseendet på bilen.

Fördelarna med Aluminiumfälgar

Legering hjul är tillverkade av en legering av lättmetaller, nämligen aluminium, nickel, magnesium eller en kombination av dessa metaller. De erbjuder prestandafördelar jämfört med stålfälgar, eftersom de ofta flera pounds lättare per hjul – lägre vikt innebär snabbare acceleration och snabbare stopp. Lägre vikt innebär också mindre belastning på fjädringskomponenter. I extrema körförhållanden, legering hjul är bättre kunna avleda värme från broms komponenter än motsvarigheterna i stål.

Fördelarna med stål hjul

Först och främst, lättmetallfälgar – särskilt smidda aluminiumlegeringar – är dyrare än stålfälgar, främst på grund av skillnader i produktionsteknik. Stålfälgar är också mer lättlagat än legeringar, som stål kan ofta vara Klubbad tillbaka på plats när den böjs. Däremot, tenderar legering hjul att gå sönder eller spricka lättare under påverkan än motsvarigheterna i stål.

Kosmetiska skillnader

Visuella skillnader är, för många förare, den primära faktorn i om du vill köpa stål eller legering hjul. Legeringar som är mer gynnsam för komplexa styling av själva hjulet och förbättra de övergripande utseende av bilen.

Så ska du gå för legerat eller stålfälgar? Det är inte så enkelt som att göra ett val mellan ‘den här’ eller ‘som’. En köpare måste väga för- och nackdelar av båda typerna och ta personliga preferenser och fordonets behov i beaktande innan beslut fattas om det bästa alternativet.

Fälgar

Köp inte nya däck för tidigt

Byt inte däck förrän mönsterdjupet når minimum – det rådet kommer från ingen mindre än däcktillverkaren Michelin. Det kanske låter lite märkligt att en däcktillverkare, som ju borde vilja kunna sälja så många däck som möjligt, framför detta. Rådet utgår dock från ett lite bredare perspektiv där konceptet med premiumdäck är i fokus.

Det är i en artikel på Aftonbladet Debatt daterad den 26 april 2018 som Michelin via däcktillverkarens chef i Norden ger rådet och fördjupar sina argument.

Premiumdäck håller kvaliteten

Brukar du byta till nya sommardäck trots att du har en bit kvar till minimigränsen 1,6 millimeters mönsterdjup? Då är du inte ensam. Det är många som köper en ny uppsättning däck när de upptäcker att slitytan är tre eller fyra millimeter djup. En anledning är att man vill vara säker på att däcken klarar hela sommaren med de många resor som brukar göras. Vem vill riskera vattenplaning vid ett plötsligt skyfall?

Enligt Peyman Sabet på Michelin Nordic, är mönsterdjupet av mindre betydelse för säkerheten. Michelin har gjort omfattande tester av sina premiumdäck och slutsatsen är att prestandan vad gäller exempelvis bromsegenskaper på våt asfalt är nästan lika god även om mönsterdjupet understiger 2 mm. Detta, tillsammans med det faktum att mer slitna däck ger kortare bromssträcka på torr asfalt än vad nya däck gör, är enligt Peyman Sabet tillräckliga bevis för att det är onödigt att byta till nya däck i förtid.

Mer slitna däck ger lägre rullmotstånd

I debattartikeln tar Michelin också upp det faktum att slitna däck minskar bränsleförbrukningen. Anledningen är att ett mindre mönsterdjup ger ett lägre rullmotstånd. En ganska stor del av bränsleförbrukningen går oavkortat till att övervinna rullmotståndet, och ju lägre det blir, desto billigare blir varje kilometer. Rent konkret kan sägas att rullmotståndet hos ett slitet däck kan vara ner mot 80% av rullmotståndet hos ett helt nytt däck.

Spara pengar och miljö

Konsultfirman EY har i en rapport presenterat att köp av nya däck i förtid ger upphov till mycket omfattande kostnader. Om bytet i genomsnitt sker vid ett mönsterdjup på 3 mm i stället för vid 1,6 mm blir extrakostnaderna på EU-nivå hela 60 miljarder kronor. Givetvis blir extrakostnaden också kännbar för den enskilda konsumenten.

Även miljökostnaden blir omfattande. Tillverkning av däck ger upphov till betydande utsläpp av koldioxid. Enligt EY:s rapport är skillnaden mellan byte vid 1,6 mm och vid 3 mm mönsterdjup hela nio miljoner ton koldioxid per år.

Källa: Aftonbladet Debatt

Däck och fälgar

Välkommen till finest.blog.se

Mitt namn är Peler och det här är min blogg om däck & fälg. Jag bor i Stockholm och är intresserad av bilar och teknik.